363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Kế hoạch chạy tàu tết 2017

Để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân, Tổng công ty ĐSVN tổ chức chạy 15 đôi tàu khách phục vụ Tết. Cụ thể:

- Tổ chức chạy 11 đôi tàu chạy suốt giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Ngoài 05 đôi tàu chính SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8,TN1/TN2, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm các tàu: TN3/TN4, TN5/TN6, TN7/TN8, SE11/SE12, SE13/SE14, SE29/SE30, SE17/SE18 chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại trước và sau Tết).

 Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ Tết từ 28/01/2017 đến 05/02/2017, Tổng công ty ĐSVN vẫn tổ chức chạy thường xuyên 06 đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE13/SE14, TN1/TN2 giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và 01 đôi tàu SE21/SE22 giữa Sài Gòn - Vinh và ngược lại để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

- Tổ chức chạy thêm 01 đôi tàu SE9/SE10: Trước Tết tàu SE9/SE10 chạy giữa Hà Nội  -Nha Trang và ngược lại. Sau Tết tàu SE9/SE10 chạy giữa Sài Gòn - Đồng Hới và ngược lại.

- Tổ chức chạy thêm 01 đôi tàu SE23/SE24 chạy hàng ngày giữa Thanh Hóa-Sài Gòn và ngược lại.

 Bên cạnh đó, Tổng công ty ĐSVN cũng cho phép các Công ty CP vận tải ĐS Hà Nội, Sài Gòn sử dụng các ram xe đình lưu để lập tàu khách khu đoạn phục vụ hành khách trong những ngày nghỉ Tết.


Yến sào Hà Nội