363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Thời gian chạy tàu tết 2017

Chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: trước Tết từ ngày 15/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017;

- Giai đoạn 2: nghỉ Tết từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017;

- Giai đoạn sau Tết: từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 18/02/2017


Yến sào Hà Nội