363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Ưu tiên bán vé tàu cho khách đi đường dài trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Về phương án bán vé tàu, đối với các tàu số lẻ chạy thêm trước tết, không hạn chế phương án dành cắt chặng. Tuy nhiên, từ các ngày 19/1/2017 đến hết ngày 26/1/2017, ưu tiên dành vé các toa xe giường nằm để bán cho hành khách đi từ Vinh trở vào. Đối với tàu Thống nhất số lẻ sau tết (chạy từ Bắc vào Nam), sẽ ưu tiên bán vé tàu cho hành khách đi đường dài; Nhưng tùy theo tình hình nhu cầu đi lại thực tế của hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Trong thời gian từ 17/1 đến hết ngày 26/1 và từ 31/1 đến hết 12/2/2017, tại các ga có mật độ hành khách lớn sẽ tổ chức soát vé tàu tại cửa kiểm soát trước khi hành khách vào ga lên tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.

Dự kiến từ 1/10/2016 sẽ tổ chức bán vé tàu trên các tàu khu đoạn cho hành khách lên tàu tại các ga có sản lượng hành khách thấp.

Tùy theo chặng và đối tượng hành khách mà tập trung nguồn lực đầu tư vào các mác tàu khu đoạn cũng như xây dựng chính sách giá vé cho phù hợp như tàu Vinh, Huế, Đà Nẵng chủ yếu là khách du lịch, tàu Hải Phòng chủ yếu là khách sinh viên… Có chính sách giá vé tàu linh hoạt hơn nữa, tùy theo thời điểm, cung chặng, tận dụng tăng khách chiều rỗng. Đẩy mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng trên tàu và kết nối các loại hình vận tải đường ngắn như xe buýt, taxi, kể cả xe ôm tự quản để nâng cao chất lượng phục vụ…

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Phan Quốc Anh yêu cầu Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội phải rà soát, đảm bảo tiến độ sửa chữa, chỉnh bị toa xe để đáp ứng kịp thời yêu cầu toa xe chạy tàu tết. Thống nhất với Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn về quy định mức phí trả vé tàu, đổi vé tàu cũng như tăng cường các biện pháp khác để chống đầu cơ, phe vé tàu, vé tàu giả…


Yến sào Hà Nội