363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Giấy tờ cần mang theo khi đi tàu

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác bán vé điện tử và hành khách đi tàu, chúng tôi xin thông báo cụ thể quy định giấy tờ tùy thân của hành khách khi sử dụng phương tiện tàu hỏa như sau:

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài:

Hành khách phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật; hoặc công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự xác nhận nhân thân của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai và đơn giải trình mất hộ chiếu của hành khách có xác nhận của công an địa phương.

Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam:

a) Hành khách trên 14 tuổi phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

-          Hộ chiếu;

-          Giấy chứng minh nhân dân;

-          Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;

-          Thẻ Đại biểu Quốc hội;

-          Thẻ Đảng viên;

-          Thẻ Nhà báo;

-          Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;

-          Giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội (Thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận khuyết tật…) được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

(Các loại giấy tờ trên phải còn giá trị sử dụng và kèm theo ảnh có đóng dấu giáp lai).

b) Hành khách đi tàu từ 06 tuổi đến 14 tuổi mà không có CMND, hộ chiếu thì phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

-          Giấy khai sinh.

-          Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận./.


Yến sào Hà Nội