363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Điều chỉnh kế hoạch chạy tàu trên tuyến Hà Nội – Đồng Đăng

Kể từ ngày 19/4/2016 hàng ngày tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu ĐĐ5/6 từ Long Biên (Hà Nội)  đến Đồng Đăng và ngược lại. Tàu ĐĐ5 các ngày từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần xuất phát tại ga Long Biên, Tàu ĐĐ5 các ngày Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và các ngày Lễ, Tết xuất phát tại ga Hà Nội. Tàu ĐĐ6 các ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần kết thúc tại ga Hà Nội.
 


Yến sào Hà Nội