363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Quy đinh đổi vé , hoàn trả vé tàu

2.1 . Quy định đổi vé với mức thu phí 10.000đ/vé và trả lại hoặc thu thêm tiền chênh lệch so với vé đã mua: Áp dụng theo quy định tại điểm 1.2, mục 1, văn bản số 144/VTHN-KD về việc "Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, trả, đổi vé trong dịp tết Bính thân 2016" của Công ty VTĐS Hà Nội.

2.2. Quy định trả vé:

a. Khấu trừ 5% giá vé: Đối với hành khách mua vé cá nhân mà thông tin cá nhân khớp với thông tin in trên thẻ lên tàu hỏa của hành khách.

b. Đối với vé tập thể: Khấu trừ 10% giá vé.

c. Đối với tập thể có chỗ ổn định lâu dài sẽ có quy định mức khấu trừ đổi, trả vé theo hợp đồng vận chuyển hành khách tập thể mà Công ty CP VTĐS Hà Nội đã ký với các đơn vị.

3. Quy định việc miễn giảm giá vé: Không áp dụng việc giảm giá vé tập thể đối với hành khách mua vé tập thể theo số lượng hành khách đi tàu quy định tại điểm a, khoản 4 công văn số 3476/ĐS-KHKD ngày 15/10/2014 của Tổng công ty ĐSVN.


Yến sào Hà Nội