363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Bạn cần biết

Điều chỉnh kế hoạch chạy tàu trên tuyến Vinh – Đồng Hới

Tổ chức chạy đôi tàu VĐ31/32 ngày 3/5/2016.  Chạy đôi tàu VĐ31/32 các ngày Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật , Thứ 2 hàng tuần với thành phần, phương án bán vé, hành trình, ga đỗ nhận trả khách như quy định hiện hành. Tổ chức chạy đôi tàu ĐH41/42 ngày 3/5/2016.  Chạy đôi tàu ĐH41/42 các ngày Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật , Thứ 2 hàng tuần với thành phần, phương án bán vé, hành trình, ga đỗ nhận trả khách như quy định hiện hành.Đối với  các vé đã bán các tàu trên, các đơn vị trả lại vé cho hành khách không thu phí.

Yến sào Hà Nội