363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Đà Nẵng Hà Nội SE18

Giờ tàu SE18 từ Đà Nẵng đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Đà Nẵng 0 15:10 15:10
Huế 103 17:47 17:39
Đông Hà 169 19:10 19:07
Đồng Hới 269 21:21 21:06
Vinh 472 01:46 01:39
Thanh Hoá 616 04:57 04:54
Ninh Bình 676 06:07 06:04
Nam Định 704 06:45 06:42
Phủ Lý 735 07:38 07:35
Hà Nội 791 08:45 08:45

Yến sào Hà Nội