363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Đà Nẵng Hà Nội SE20

Giờ tàu SE20 từ Đà Nẵng đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Đà Nẵng 0 18:40 18:40
Kim Liên 14 19:02 18:59
Huế 103 21:33 21:26
Đông Hà 169 22:51 22:48
Đồng Hới 269 00:49 00:34
Đồng Lê 355 02:29 02:26
Hương Phố 404 03:49 03:43
Yên Trung 451 05:18 05:15
Vinh 472 05:53 05:43
Chợ Sy 512 06:38 06:35
Minh Khôi 594 08:00 07:57
Thanh Hoá 616 08:28 08:23
Bỉm Sơn 650 09:21 09:18
Ninh Bình 676 09:55 09:52
Nam Định 704 10:49 10:29
Phủ Lý 735 11:26 11:23
Hà Nội 791 12:23 12:33

Yến sào Hà Nội