363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Đồng Đăng Hà Nội DD6

Giờ tàu DD6 từ Đồng Đăng đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Đồng Đăng 0 15:30 15:30
Lạng Sơn 13 15:50 15:48
Đồng Mỏ 49 16:41 16:39
Bắc Lệ 73 17:20 17:18
Phố Vị 81 17:36 17:34
Kép 93 18:05 18:03
Bắc Giang 113 18:28 18:26
Sen Hồ 123 18:42 18:40
Bắc Ninh 133 18:57 18:55
Lim 138 19:06 19:04
Từ Sơn 145 19:18 19:16
Yên Viên 151 19:30 19:28
Gia Lâm 157 19:46 19:43
Long Biên 160 19:57 19:54
Hà Nội 162 20:05 20:05

 

Yến sào Hà Nội