363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hạ Long Yên Viên R158

Giờ tàu R158 từ Hạ Long đi Yên Viên

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hạ Long 0 13:40 13:40
Yên Cư 12 14:11 14:09
Nam Khê 24 14:31 14:28
Bàn Cờ 29 14:53 14:51
Uông Bí 32 15:03 15:01
Yên Dưỡng 37 15:17 15:15
Mạo Khê 48 16:08 15:38
Ðông Triều 57 16:28 16:26
Chí Linh 68 16:55 16:53
Cẩm Lý 79 17:18 17:16
Lan Mẫu 89 17:43 17:38
Bảo Sơn 98 18:04 18:02
Kép 106 18:52 18:22
Phố Tráng 116 19:11 19:08
Bắc Giang 126 19:41 19:28
Sen Hồ 136 20:01 19:58
Thị Cầu 143 20:19 20:16
Bắc Ninh 146 20:33 20:30
Lim 151 20:48 20:45
Từ Sơn 158 21:04 21:01
Yên Viên 164 21:17 21:17

 

Yến sào Hà Nội