363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng SE17

Giờ tàu SE17 từ Hà Nội đi Đà Nẵng

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 20:40 20:40
Nam Định 87 22:19 22:16
Thanh Hoá 175 00:19 00:13
Vinh 319 03:13 03:06
Hương Phố 387 04:32 04:29
Đồng Lê 436 05:37 05:34
Đồng Hới 522 07:59 07:44
Đông Hà 622 10:04 10:01
Huế 688 11:23 11:15
Đà Nẵng 791 14:52 14:52

 

Yến sào Hà Nội