363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Đồng Đăng DD5

Giờ tàu DD5 từ Hà Nội đi Đồng Đăng

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 07:05 07:05
Long Biên 2 07:16 07:13
Gia Lâm 5 07:30 07:24
Yên Viên 11 07:43 07:41
Từ Sơn 17 07:53 07:51
Lim 24 08:03 08:01
Bắc Ninh 29 08:12 08:10
Sen Hồ 39 08:27 08:25
Bắc Giang 49 08:40 08:38
Kép 69 09:02 09:00
Phố Vị 81 09:28 09:26
Bắc Lệ 89 09:44 09:42
Đồng Mỏ 113 10:21 10:19
Lạng Sơn 149 11:20 11:18
Đồng Đăng 162 11:40 11:40

Yến sào Hà Nội