363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Lào Cai LC3

Giờ tàu LC3 từ Hà Nội đi Lào Cai

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 06:10 06:10
Gia Lâm 5 06:28 06:25
Yên Viên 11 06:42 06:39
Đông Anh 21 07:14 07:11
Phúc Yên 39 07:39 07:36
Vĩnh Yên 54 08:00 07:57
Việt Trì 73 08:26 08:24
Phủ Đức 82 08:44 08:42
Tiên Kiên 91 09:01 08:59
Phú Thọ 99 09:21 09:15
Chí Chủ 108 09:37 09:35
Vũ Ẻn 118 09:53 09:51
Ấm Thượng 131 10:15 10:13
Yên Bái 155 11:05 10:50
Cổ Phúc 165 11:24 11:22
Ngòi Hóp 177 11:46 11:44
Mậu A 186 12:05 12:02
Trái Hút 202 12:34 12:31
Lâm Giang 210 12:56 12:50
Lang Khay 219 13:13 13:11
Lang Thíp 228 13:31 13:29
Bảo Hà 237 13:51 13:48
Thái Văn 247 14:12 14:10
Phố Lu 262 14:41 14:38
Thái Niên 277 15:13 15:11
Lào Cai 294 15:46 15:46

 

Yến sào Hà Nội