363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sài Gòn SE1

Giờ tàu SE1 từ Hà Nội đi Sài Gòn

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 19:30 19:30
Phủ Lý 56 20:37 20:34
Nam Định 87 21:14 21:11
Ninh Bình 115 21:49 21:46
Thanh Hoá 175 22:58 22:55
Chợ Sy 279 00:54 00:51
Vinh 319 01:41 01:34
Yên Trung 340 02:07 02:04
Hương Phố 387 03:02 02:59
Đồng Hới 522 05:50 05:35
Đông Hà 622 07:36 07:33
Huế 688 08:56 08:48
Đà Nẵng 791 11:41 11:26
Tam Kỳ 865 13:23 13:20
Quảng Ngãi 928 14:34 14:29
Bồng Sơn 1017 16:07 16:04
Diêu Trì 1096 17:41 17:26
Tuy Hoà 1198 19:21 19:18
Nha Trang 1315 21:22 21:14
Tháp Chàm 1408 22:56 22:53
Bình Thuận 1551 01:18 01:12
Biên Hòa 1697 03:59 03:56
Sài Gòn 1726 04:39 04:39

 

Yến sào Hà Nội