363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sài Gòn SE3

Giờ tàu SE3 từ Hà Nội đi Sài Gòn

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 22:00 22:00
Phủ Lý 56 23:06 23:03
Nam Định 87 23:40 23:37
Ninh Bình 115 00:13 00:10
Thanh Hoá 175 01:16 01:13
Vinh 319 03:32 03:25
Yên Trung 340 03:58 03:55
Hương Phố 387 04:55 04:52
Đồng Hới 522 07:40 07:25
Đông Hà 622 09:18 09:15
Huế 688 10:35 10:27
Đà Nẵng 791 13:15 13:00
Tam Kỳ 865 14:30 14:27
Quảng Ngãi 928 15:35 15:30
Diêu Trì 1096 18:36 18:21
Tuy Hoà 1198 20:14 20:11
Nha Trang 1315 22:12 22:04
Tháp Chàm 1408 23:45 23:40
Bình Thuận 1551 02:14 02:09
Biên Hòa 1697 04:42 04:39
Sài Gòn 1726 05:20 05:20

 

Yến sào Hà Nội