363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sài Gòn TN3

Giờ tàu TN3 từ Hà Nội đi Sài Gòn

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 15:50 15:50
Phủ Lý 56 16:57 16:54
Nam Định 87 17:34 17:31
Ninh Bình 115 18:21 18:18
Thanh Hoá 175 19:30 19:27
Minh Khôi 197 19:55 19:52
Chợ Sy 279 21:20 21:12
Vinh 319 22:48 22:41
Yên Trung 340 23:25 23:12
Hương Phố 387 00:29 00:19
Đồng Lê 436 01:34 01:31
Đồng Hới 522 03:47 03:32
Đông Hà 622 05:49 05:46
Huế 688 07:15 07:10
Đà Nẵng 791 10:37 10:22
Tam Kỳ 865 12:35 12:03
Núi Thành 890 13:05 13:02
Quảng Ngãi 928 14:17 13:48
Diêu Trì 1096 18:13 17:58
Tuy Hoà 1198 19:53 19:50
Nha Trang 1315 22:53 22:39
Tháp Chàm 1408 00:37 00:24
Bình Thuận 1551 05:11 05:08
Long Khánh 1649 06:57 06:54
Biên Hòa 1697 08:15 08:12
Sài Gòn 1726 09:20 09:20

 

Yến sào Hà Nội