363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sapa SP1

Giờ tàu SP1 từ Hà Nội đi Sapa

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 21:40 21:40
Gia Lâm 5 21:58 21:55
Vĩnh Yên 54 23:02 22:59
Yên Bái 155 01:40 01:25
Trái Hút 202 02:52 02:50
Bảo Hà 237 03:50 03:47
Phố Lu 262 04:35 04:32
Lào Cai 294 05:35 05:35

Yến sào Hà Nội