363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sapa SP1

Giá vé tàu SP1 từ Hà Nội đi Sapa

Do số lượng chỗ và giá vé tàu SP1 từ Hà Nội đi Sapa có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng truy cập trang web : http://vetauhanoi.com để liên tục cập nhật giá vé tàu đi Sapa, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

  Loại chỗ Giá vé
A2T Ngồi mềm xe 2T Liên hệ
A2TL Ngồi mềm xe 2T điều hòa Liên hệ
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 Liên hệ
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 Liên hệ
AnLv1 Nằm mềm điều hoà T1 (VIP) Liên hệ
AnLvT1 Nằm mềm điều hoà T1 (VIP) Liên hệ
AnLvT2 Nằm mềm điều hoà T2 (VIP) Liên hệ
AnT1 Nằm mềm T1 Liên hệ
AnT2 Nằm mềm T2 Liên hệ
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 Liên hệ
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 Liên hệ
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 Liên hệ
BnLvT1 Nằm cứng điều hoà T1 (VIP) Liên hệ
BnLvT2 Nằm cứng điều hoà T2 (VIP) Liên hệ
BnLvT3 Nằm cứng điều hoà T3 (VIP) Liên hệ
BnT1 Nằm cứng T1 Liên hệ
BnT2 Nằm cứng T2 Liên hệ
BnT3 Nằm cứng T3 Liên hệ
GP Ghế phụ Liên hệ
NC Ngồi cứng Liên hệ
NCL Ngồi cứng điều hoà Liên hệ
NM Ngồi mềm Liên hệ
NML Ngồi mềm điều hoà Liên hệ
NML4V Ngồi mềm điều hoà V4 Liên hệ
  (Giá vé đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)  

 


Yến sào Hà Nội