363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Sapa SP3

Giờ tàu SP3 từ Hà Nội đi Sapa

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 22:00 22:00
Gia Lâm 5 22:18 22:15
Yên Viên 11 22:32 22:29
Đông Anh 21 22:54 22:51
Phúc Yên 39 23:18 23:16
Việt Trì 73 23:59 23:57
Phú Thọ 99 00:39 00:37
Yên Bái 155 02:23 02:16
Mậu A 186 03:13 03:10
Bảo Hà 237 04:34 04:31
Phố Lu 262 05:20 05:16
Lào Cai 294 06:20 06:20

Yến sào Hà Nội