363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Hà Nội Yên Bái YB1

Giờ tàu YB1 từ Hà Nội đi Yên Bái

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 13:15 13:15
Long Biên 2 13:27 13:24
Gia Lâm 5 13:42 13:35
Yên Viên 11 13:55 13:53
Đông Anh 21 14:16 14:14
Thạch Lỗi 33 14:33 14:31
Phúc Yên 39 14:44 14:42
Vĩnh Yên 54 15:04 15:02
Việt Trì 73 15:30 15:28
Phủ Đức 82 15:48 15:46
Tiên Kiên 91 16:05 16:03
Phú Thọ 99 16:26 16:19
Chí Chủ 108 16:43 16:41
Vũ Ẻn 118 17:00 16:58
Ấm Thượng 131 17:22 17:20
Đoan Thượng 141 17:40 17:38
Văn Phú 148 17:56 17:54
Yên Bái 155 18:10 18:10

Yến sào Hà Nội