363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Lào Cai Hà Nội LC4

Giờ tàu LC4 từ Lào Cai đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Lào Cai 0 10:05 10:05
Thái Niên 17 10:37 10:35
Phố Lu 32 11:08 11:05
Thái Văn 47 11:34 11:32
Bảo Hà 57 11:55 11:52
Lang Thíp 66 12:13 12:11
Lang Khay 75 12:30 12:28
Lâm Giang 84 12:53 12:45
Trái Hút 92 13:11 13:08
Mậu A 108 13:41 13:38
Ngòi Hóp 117 13:59 13:57
Cổ Phúc 129 14:21 14:19
Yên Bái 139 14:53 14:38
Ấm Thượng 163 15:31 15:29
Vũ Ẻn 176 15:53 15:51
Chí Chủ 186 16:09 16:07
Phú Thọ 195 16:29 16:23
Tiên Kiên 203 16:45 16:43
Phủ Đức 212 17:02 17:00
Việt Trì 221 17:21 17:18
Vĩnh Yên 240 17:49 17:46
Phúc Yên 255 18:12 18:09
Đông Anh 273 18:39 18:36
Yên Viên 283 19:02 18:59
Gia Lâm 289 19:17 19:14
Hà Nội 294 19:32 19:32

Yến sào Hà Nội