363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội SE2

Giờ tàu SE2 từ Sài Gòn đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 19:30 19:30
Biên Hòa 29 20:12 20:09
Bình Thuận 175 22:55 22:50
Tháp Chàm 318 01:43 01:38
Nha Trang 411 03:21 03:13
Tuy Hoà 528 05:21 05:18
Diêu Trì 630 07:13 06:58
Bồng Sơn 709 08:34 08:31
Quảng Ngãi 798 10:07 10:02
Tam Kỳ 861 11:15 11:12
Đà Nẵng 935 12:46 12:31
Huế 1038 15:31 15:23
Đông Hà 1104 16:48 16:45
Đồng Hới 1204 18:45 18:30
Hương Phố 1339 21:23 21:20
Yên Trung 1386 22:20 22:17
Vinh 1407 22:51 22:44
Chợ Sy 1447 23:35 23:32
Thanh Hoá 1551 01:19 01:10
Ninh Bình 1611 02:30 02:27
Nam Định 1639 03:05 03:02
Phủ Lý 1670 03:43 03:40
Hà Nội 1726 04:50 04:50

 

Yến sào Hà Nội