363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội SE4

Giờ tàu SE4 từ Sài Gòn đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 22:00 22:00
Biên Hòa 29 22:39 22:36
Bình Thuận 175 01:15 01:09
Tháp Chàm 318 03:24 03:21
Nha Trang 411 05:00 04:52
Tuy Hoà 528 06:56 06:53
Diêu Trì 630 08:46 08:31
Quảng Ngãi 798 11:27 11:22
Tam Kỳ 861 12:32 12:29
Đà Nẵng 935 14:13 13:58
Huế 1038 16:47 16:39
Đông Hà 1104 18:02 17:59
Đồng Hới 1204 19:52 19:37
Hương Phố 1339 22:25 22:22
Yên Trung 1386 23:22 23:19
Vinh 1407 23:53 23:46
Thanh Hoá 1551 02:17 02:14
Ninh Bình 1611 03:21 03:18
Nam Định 1639 03:53 03:50
Phủ Lý 1670 04:27 04:24
Hà Nội 1726 05:30 05:30

 

Yến sào Hà Nội