363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội SE8

Giờ tàu SE8 từ Sài Gòn đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 06:00 06:00
Dĩ An 19 06:30 06:28
Biên Hòa 29 06:43 06:40
Long Khánh 77 07:44 07:41
Bình Thuận 175 09:30 09:25
Tháp Chàm 318 11:48 11:43
Nha Trang 411 13:26 13:18
Ninh Hoà 445 14:07 14:04
Tuy Hoà 528 15:30 15:27
Diêu Trì 630 17:29 17:06
Bồng Sơn 709 18:47 18:45
Quảng Ngãi 798 20:18 20:13
Tam Kỳ 861 21:26 21:23
Đà Nẵng 935 22:59 22:44
Huế 1038 01:36 01:28
Đông Hà 1104 02:53 02:50
Đồng Hới 1204 04:50 04:35
Minh Lễ 1244 05:54 05:52
Đồng Lê 1290 06:53 06:50
Hương Phố 1339 07:58 07:55
Yên Trung 1386 08:55 08:52
Vinh 1407 09:26 09:19
Chợ Sy 1447 10:10 10:07
Minh Khôi 1529 11:29 11:27
Thanh Hoá 1551 11:54 11:51
Ninh Bình 1611 13:14 13:11
Nam Định 1639 13:50 13:45
Phủ Lý 1670 14:27 14:24
Hà Nội 1726 15:33 15:33

 

Yến sào Hà Nội