363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội TN2

Giờ tàu TN2 từ Sài Gòn đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 13:10 13:10
Biên Hòa 29 13:55 13:50
Long Khánh 77 15:09 15:06
Gia Ray 95 15:29 15:27
Suối Kiết 123 15:55 15:53
Bình Thuận 175 17:04 16:59
Ma Lâm 193 17:25 17:22
Sông Mao 242 18:11 18:08
Tháp Chàm 318 19:39 19:26
Ngã Ba 362 20:25 20:22
Nha Trang 411 21:29 21:17
Ninh Hoà 445 22:19 22:16
Giã 472 22:48 22:45
Tuy Hoà 528 23:52 23:47
Diêu Trì 630 01:50 01:30
Bồng Sơn 709 03:29 03:26
Đức Phổ 758 04:20 04:17
Quảng Ngãi 798 05:21 05:16
Núi Thành 836 06:05 06:02
Tam Kỳ 861 06:37 06:32
Phú Cang 884 07:03 07:00
Trà Kiệu 901 07:21 07:18
Đà Nẵng 935 08:41 08:21
Kim Liên 949 09:05 08:59
Lăng Cô 971 10:16 10:03
Huế 1038 12:14 12:06
Đông Hà 1104 13:32 13:29
Đồng Hới 1204 15:35 15:15
Đồng Lê 1290 17:42 17:29
Hương Phố 1339 18:50 18:45
Yên Trung 1386 19:50 19:45
Vinh 1407 20:33 20:21
Chợ Sy 1447 21:18 21:15
Cầu Giát 1476 21:40 21:38
Minh Khôi 1529 22:44 22:41
Thanh Hoá 1551 23:36 23:30
Bỉm Sơn 1585 00:16 00:13
Ninh Bình 1611 01:06 01:01
Nam Định 1639 01:43 01:38
Phủ Lý 1670 02:23 02:18
Hà Nội 1726 03:30 03:30

 

Yến sào Hà Nội