363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội TN4

Giờ tàu TN4 từ Sài Gòn đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 15:35 15:35
Biên Hòa 29 16:35 16:22
Long Khánh 77 18:13 18:10
Bình Thuận 175 19:59 19:56
Tháp Chàm 318 00:40 00:34
Nha Trang 411 02:17 02:10
Tuy Hoà 528 04:16 04:13
Diêu Trì 630 06:07 05:52
Quảng Ngãi 798 09:13 09:10
Núi Thành 836 10:02 09:59
Tam Kỳ 861 10:32 10:29
Đà Nẵng 935 13:03 12:43
Huế 1038 16:03 15:58
Đông Hà 1104 17:20 17:17
Đồng Hới 1204 20:22 20:07
Đồng Lê 1290 22:00 21:57
Hương Phố 1339 23:40 23:23
Yên Trung 1386 00:37 00:34
Vinh 1407 01:07 01:00
Chợ Sy 1447 02:10 02:07
Minh Khôi 1529 05:01 04:59
Thanh Hoá 1551 05:24 05:21
Ninh Bình 1611 06:34 06:31
Nam Định 1639 07:08 07:05
Phủ Lý 1670 07:55 07:50
Hà Nội 1726 09:29 09:29

Yến sào Hà Nội