363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sapa Hà Nội SP2

Giờ tàu SP2 từ Sapa đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Lào Cai 0 20:35 20:35
Phố Lu 32 21:34 21:31
Bảo Hà 57 22:16 22:13
Mậu A 108 23:34 23:32
Yên Bái 139 00:36 00:21
Vũ Ẻn 176 01:49 01:47
Phúc Yên 255 03:31 03:29
Đông Anh 273 03:58 03:55
Gia Lâm 289 04:30 04:27
Hà Nội 294 04:45 04:45

Yến sào Hà Nội