Giờ tàu SP2 từ Sapa đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Lào Cai 0 20:35 20:35
Phố Lu 32 21:34 21:31
Bảo Hà 57 22:16 22:13
Mậu A 108 23:34 23:32
Yên Bái 139 00:36 00:21
Vũ Ẻn 176 01:49 01:47
Phúc Yên 255 03:31 03:29
Đông Anh 273 03:58 03:55
Gia Lâm 289 04:30 04:27
Hà Nội 294 04:45 04:45