363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sapa Hà Nội SP4

Giờ tàu SP4 từ Sapa đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Lào Cai 0 21:10 21:10
Phố Lu 32 22:09 22:06
Bảo Hà 57 22:50 22:48
Lang Khay 75 23:20 23:18
Trái Hút 92 23:49 23:47
Mậu A 108 00:18 00:16
Yên Bái 139 01:28 01:16
Ấm Thượng 163 02:05 02:03
Việt Trì 221 03:25 03:23
Vĩnh Yên 240 03:52 03:50
Yên Viên 283 04:52 04:50
Gia Lâm 289 05:07 05:04
Hà Nội 294 05:22 05:22

Yến sào Hà Nội