363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Sapa Hà Nội SP8

Giờ tàu SP8 từ Sapa đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Lào Cai 0 19:40 19:40
Phố Lu 32 20:39 20:36
Bảo Hà 57 21:21 21:18
Trái Hút 92 22:15 22:13
Mậu A 108 22:44 22:42
Yên Bái 139 23:38 23:31
Chí Chủ 186 01:21 01:19
Phú Thọ 195 01:36 01:34
Việt Trì 221 02:16 02:14
Vĩnh Yên 240 02:40 02:38
Phúc Yên 255 03:02 03:00
Đông Anh 273 03:28 03:26
Yên Viên 283 03:50 03:48
Gia Lâm 289 04:05 04:02
Hà Nội 294 04:20 04:20

Yến sào Hà Nội