363d6c8d47a4669026488236676f7bbe.jpg
a1d0989b5aacd8b42d0424f08b724592.jpg
39d1fdaba65839c88d8bc3754feb713e.jpg
1b3b7b374a87d78ab6483598bf57746b.jpg
3035a34ad6a4a88ab7f8ec45c706e3c4.jpg
Vé tàu Yên Bái Hà Nội YB2

Giờ tàu YB2 từ Yên Bái đi Hà Nội

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Yên Bái 0 07:35 07:35
Văn Phú 7 07:49 07:47
Đoan Thượng 14 08:04 08:02
Ấm Thượng 24 08:21 08:19
Vũ Ẻn 37 08:43 08:41
Chí Chủ 47 08:59 08:57
Phú Thọ 56 09:18 09:12
Tiên Kiên 64 09:33 09:31
Phủ Đức 73 09:50 09:48
Việt Trì 82 10:09 10:06
Vĩnh Yên 101 10:36 10:33
Phúc Yên 116 10:58 10:56
Thạch Lỗi 122 11:10 11:08
Đông Anh 134 11:28 11:25
Yên Viên 144 11:51 11:48
Gia Lâm 150 12:15 12:03
Long Biên 153 12:26 12:23
Hà Nội 155 12:35 12:35

Yến sào Hà Nội